Het verkeer is een dynamisch geheel dat continu aan veranderingen onderhevig is. Niet alleen als gevolg van de groei van de mobiliteit, maar ook als gevolg van diverse ontwikkelingen die invloed hebben op de verkeerscirculatie. Smeets Verkeersregeltechniek heeft zich gespecialiseerd op het gebied van dynamisch verkeersmanagement en verzorgt voor u:
 • Verkeersonderzoek(en)
 • Monitoring, beheer en analyse van verkeersgegevens
 • Advies in (tijdelijke) verkeerssituaties en omleidingsroutes
 • Advies omtrent de beste aanpak van conflicten tussen verkeersstromen: ongeregeld, met een rotonde of met verkeerslichten?
 • Advies in regeltechnische vragenstukken
 • Ontwerpberekeningen zowel op kruispunt- als netwerkniveau (soort regeling)
 • VRI-tekeningen en bijbehorende bestekken
 • Regeltechnische specificaties, testen van software en hardware en in bedrijfstellen van verkeersregelinstallaties
 • Evaluatie van verkeersregelinstallaties of doseerinstallaties om de verkeersafwikkeling verder te optimaliseren
 • Functioneel en technisch beheer (controle ontwerp- en regelstrategie en beheer verkeersregelinstallaties via centrales)
 • Detachering als verkeersregeltechnicus
 • Detachering als projectbegeleider bij verkeersregeltechnische projecten (projectbegeleider, toezicht houden, inbedrijfstelling)


Smeets verkeersregeltechniek regelt het voor u!